Byte av telefonoperatör

IRE byter leverantör av telefoni. Inga ändringar av telefonnummer kommer att ske.