Lissmac SMW543 Slipmaskin

Ny investering i en slipmaskin,en våtgradningsmaskin Lissmac SMW543